Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)


την
op dinsdag 


την
op donderdag 


Κυριακή
op zondag 


Παρασκευή
op vrijdag 


Δευτέρα
op maandag 


το
op zaterdag 


την
op woensdag 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!