Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)


Παρασκευή
op vrijdag 


την
op donderdag 


Τρίτη
op dinsdag 


την
op zondag 


Τετάρτη
op woensdag 


την
op maandag 


Σάββατο
op zaterdag 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!