Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)


υγειά μας!
Proost! het leest dus 


το
op zaterdag 


Δεν
Het geeft niet kom! 


Παρασκευή
op vrijdag tot ziens! 


την
op maandag hij begrijpt 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!