Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)en 


γεια
hallo! waar? goed nee ja bedankt dus alstublieft kom! 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!