Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)alstublieft 


γεια
hallo! en wanneer? kom! waar? nee bedankt dus tot ziens! 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!