Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)nee tot ziens! waar? kom! wanneer? 


σου!
hallo! alstublieft wat? goed dus 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!