Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)


κάνετε;
Hoe maken jullie het? 


Στην μας!
Proost! 


Τι
Hoe maakt u het? 


Καλή
Eet smakelijk! 


κάνεις;
Hoe maak jij het? 


Κανένα
Geen probleem! 


Καλό
Goede reis! 


πειράζει
Het geeft niet 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!