Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)


Τι
Hoe maak jij het? 


Τι
Hoe maakt u het? 


Τι
Hoe maken jullie het? 


όρεξη!
Eet smakelijk! 


Κανένα
Geen probleem! 


πειράζει
Het geeft niet 


Στην μας!
Proost! 


Καλό
Goede reis! 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!